להתחברות

בית כנסת שיוויוני | עמוד דיון

כדי לצפות בתוכן המוצג - עלייך להתחבר קודם למערכת

תגובות אחרונות

user profile image
אודי ליאון
26.05.2014 11:14

, מה דעתכם לגבי עמדתו של יוחאי בסדרה סרוגים ?

user profile image
הרב אביעד סנדרס
22.05.2014 12:23

, ברצוני להביע עמדה אחרת- מעט יסודית יותר. יש כאן נושא שאינו פנים הלכתי, ההלכה מאוד חדה ומאוד ברור רוחה. ניתן לנסות ולחפש בתוך ההלכה אך ברור מאיליו שזה לא רוח ההלכה. רוח ההלכה צריכה שינוי גדול ומהותי- בעקבות ערך חיצוני להלכה שאף הפך לערך דתי- שוויון בין גברים לשנים שקבל מימד דתי של זכות הנשים לעבוד את השם. הדיון צריך להשתנות לחלוטין, צריך כאן לבחון את ההלכות מיסודם ללא כל קשר לתקדימים כי מעולם לא היה תקדים מעין זה.

user profile image
איצי שיזגל
20.05.2014 17:16

, אני שמח מאוד בקיומם של המניינים השיתופיים, אף על פי שאיני שמח להיות שותף פעיל בהם. גם אם נרתעים מן התפלות הללו, כפי שאני נרתע, לענ"ד אין כל סיבה להתנגד להם.

user profile image
אריה גרין
20.05.2014 17:03
, קשה לי לתאר מה בדיוק גורם לי לאי נוחות בבואי לבקר במניין שוויוני, אך האמת היא שזו אכן תחושתי. יכול להיות שמדובר בסלידה דוגמטית וחסרת היגיון ולכידות פנימית, ואולי אני צריך לשנות את עמדתי ביחס למניינים הללו. אני מבין לליבן של הנשים שרוצות להשתתף במניין שאליו הולכים כולם כמשפחה במסגרת קהילה נורמאלית. הרצון לשנות את מודל התפילה הגרעיני למשהו יותר שוויוני ומתוקן נראה בעיני כשינוי משמעותי אך מבורך, וככזה, הוא נכנס לקטגוריה של דברים שאותם אנו בוחנים, אם הם דומים יותר למשכן או לעגל. נכון הוא הדבר, שהיהדות הולכת בדרך ה'אבולוציה' ולא ה'רבולוציה' כדברי הרב שרלו, והתפתחות איטית והדרגתית יותר מתאימה לה, אך ישנם דוגמאות הפוכות, כמו החסידות, או הרמב"ם למשל, שנגדם יצאו בשצף קצף אך למפרע התבררו כברכה גדולה למסורת היהודית.
user profile image
הרב אביעד סנדרס
19.05.2014 17:50
, התבקשתי להביע את עמדתי כך שתהווה בסיס מסוים לדיון, אני אישית חושב שישנה בעיה גדולה עם מקומה של האישה בבית הכנסת בפרט ובקהילה בכלל. אני חושב שהגיע הזמן להבין מה עומד אל מול מה, מצד אחד ישנה מסורת רבת שנים של הדרת נשים ביהדות ומאידך ישנו ערך ברור וחד של שוויון מגדרי בו אני מאמין- ערך זה גם יש לו השלכה דתית, ללא ביטוי מעשי שלו אני חושב שנשים רבות פשוט יאבדו את אמונתם.  מבחינתי ערך זה גובר על המסורת ודוחף אותי לחזור לספרים ולראות מה הגבול המקסימלי המותר מבחינה הלכתית אף אם הוא עומד בסתירה למסורת. דבר זה דוחף אותי לקריאה חדה לשידוד בתי הכנסת איש איש בדרכו, הן בדבר קטן כמו אמירת דברי תורה על ידי נשים, הן על ידי מינוי רבניות ולא רק רבנים וכלה במניינים שוויונם הלכתיים. אני כן יכנס להתפלל במינן כזה (על אף שעוד לא יצא לי) על אף שלא אבחר בבית כנסת זה כבית כנסת הקבוע שלי מתוך תחושה שמבחינה כללית הדבר קצת מוקדם.

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש